Arassa ýüpek

  • geýim üçin ajaýyp gülli ýumşak tut tut ýüpek

    geýim üçin ajaýyp gülli ýumşak tut tut ýüpek

    Silüpek dokma şa zenany hökmünde tanalýar, ýüpek matalar ýumşak, gaty gymmat mata, egin-eşikde giňden ulanylýar we derä ýakymly häsiýetleri beýleki matalar bilen deňeşdirilmeýär.Küpek mata arassa tut ýüpek mata bolup, dürli gaýtadan işleýişe görä boýamak we çap etmek ýaly böleklere bölünip bilner.Düzüminde ýumşak we ýylmanak, el degirmek üçin ýumşak we ýeňil, reňkli, salkyn we geýmek üçin amatly we UV çydamly.Esasan tomus köýnekleri, pijama, geýim matalary we hijap we ş.m. ulanylýar. Onuň gram agramy 70 gsm, ýöriteleşdirilen dizaýny, reňk we ş.m. goldap biler, 1 metr MOQ, ýokary hilli mata we hünär ussatlygy, A4 ýa-da metr üpjün edip biler nusga hyzmaty

Islemekönümleriň katalogyny alarsyňyzmy?

Iber
//