Pagta Likra

 • Pagta likra matasy 2

  Pagta likra matasy 2

  Galyňlygy: Orta agram aýratynlygy: Derman serişdesi, Organiki önümiň görnüşi: Spandeks matasynyň ini: 57/58 ″ Üpjünçilik görnüşi: Bir Stocka önümleri: Spandex / Pagta görnüşi: Mata nagşy: Çap edilen stil: Düz tehnika: trikota Use Ulanylyşy: Köýnek, ÇAGA we Çaganyň agramy: 220GSM dykyzlygy: * Trikota Type görnüşi: ýüplük ýüplügi: / Gämi taýyn rulonyň ululygy: MO bar ...
 • Pagta likra matasy 1

  Pagta likra matasy 1

  Galyňlygy: Orta agram aýratynlygy: Derman serişdesi, Organiki önümiň görnüşi: Spandeks matasynyň ini: 57/58 ″ Üpjünçilik görnüşi: Bir Stocka önümleri: Spandex / Pagta görnüşi: Mata nagşy: Çap edilen stil: Düz tehnika: trikota Use Ulanylyşy: Köýnek, ÇAGA we Çaganyň agramy: 220GSM dykyzlygy: * Trikota Type görnüşi: ýüplük ýüplügi: / Gämi taýyn rulonyň ululygy: MO bar ...
 • Pagta likra matasy 3

  Pagta likra matasy 3

  Galyňlygy: Orta agram aýratynlygy: Derman serişdesi, Organiki önümiň görnüşi: Spandeks matasynyň ini: 57/58 ″ Üpjünçilik görnüşi: Bir Stocka önümleri: Spandex / Pagta görnüşi: Mata nagşy: Çap edilen stil: Düz tehnika: trikota Use Ulanylyşy: Köýnek, ÇAGA we Çaganyň agramy: 220GSM dykyzlygy: * Trikota Type görnüşi: ýüplük ýüplügi: / Gämi taýyn rulonyň ululygy: MO bar ...
 • egin-eşik üçin ýörite sanly çap spandex pagta formasy likra mata

  egin-eşik üçin ýörite sanly çap spandex pagta formasy likra mata

  Likra adaty elastik süýümlerden tapawutlanýar, sebäbi 500% -e çenli uzalyp, öňki görnüşine gaýdyp biler..Agny, bu süýüm gaty aňsat uzalyp bilýär, ýöne dikeldilenden soň adam bedenine az täsir ediji güýç bilen adam bedeniniň ýüzüne ýapyşyp biler.Likra süýümi islendik mata bilen ulanylyp bilner we Likra spandex ýüplükleriň köpüsinden tapawutlanýar, ýörite himiki gurluşy bar, çygly suwdan soň çygly we ýylylyk bilen örtülen giňişlikde galyp ösmez, Likra erkin 4-7 aralygy uzaldylyp bilner. gezek we daşarky güýç goýberilenden soň çaltlyk bilen öňki uzynlygyna gaýdyp gelýär.“Lycra”, içki eşikler, ýöriteleşdirilen içki eşikler, kostýumlar, yubkalar, jalbar, trikotawear we başgalar ýaly ähli geýimlere goşmaça rahatlyk goşmak üçin köp taraplydyr.Eliň duýgusyny ep-esli gowulandyrýar, matanyň süýräp we dikeldiş ukybyny ýokarlandyrýar, her dürli eşikleriň rahatlygyny we laýyklygyny ýokarlandyrýar we her dürli eşik täze janlylygy görkezýär.Likra pagta fitnes eşikleri pudagynda ulanyldy we adaty wekil diňe bir moda we geýmek üçin amatly däl, likra pagtasynyň ýokardaky artykmaçlyklaryny birleşdirýän we has meşhur bolan likra pagta fitnes ýoga geýimidir. fitnes höwesjeňleriniň arasynda.

Islemekönümleriň katalogyny alarsyňyzmy?

Iber
//