Poplin

 • Pagta poplin matasy 2

  Pagta poplin matasy 2

  Material: 100% pagta galyňlygy: Orta agram bilen üpjün etmegiň görnüşi: Sargyt görnüşi: Poplin mata ýüplüginiň görnüşi: GARŞY nagyş: Çap edilen stil: Düz ini: 57/58 ″ Tehnika: dokalan aýratynlyk: gysylmaga çydamly, organiki, durnukly ulanmak : Astar, egin-eşik, köýnek, kostýum, çaga we çagalar, geýimler, köýnek we bluzkalar, SKIRTS, eşik-palto / penjek, egin-eşik, eşik-futbolka, egin-eşik we bluzka, egin-eşik, eşik-şortik, eşik - Uky eşikleri, egin-eşik, egin-eşikleri gaýtadan işlemek-asma çukur ...
 • Pagta poplin matasy 1

  Pagta poplin matasy 1

  Material: 100% pagta galyňlygy: Orta agram bilen üpjün etmegiň görnüşi: Sargyt görnüşi: Poplin mata ýüplüginiň görnüşi: GARŞY nagyş: Çap edilen stil: Düz ini: 57/58 ″ Tehnika: dokalan aýratynlyk: gysylmaga çydamly, organiki, durnukly ulanmak : Astar, egin-eşik, köýnek, kostýum, çaga we çagalar, geýimler, köýnek we bluzkalar, SKIRTS, eşik-palto / penjek, egin-eşik, eşik-futbolka, egin-eşik we bluzka, egin-eşik, eşik-şortik, eşik - Uky eşikleri, egin-eşik, egin-eşikleri gaýtadan işlemek-asma çukur ...
 • mata sanly çap etmek eşikler üçin 100% pagta poplin

  mata sanly çap etmek eşikler üçin 100% pagta poplin

  Pagta poplin matalary köplenç köýnek, tomus eşikleri we daşky eşikler we gündelik eşikler ýaly eşikler üçin ulanylýar.
  Poplin matamyz organiki kepillendirilýär, sebäbi 100% pagta, şonuň üçin gaty dem alýar we der siňdirýär, özüni gaty gowy duýýar, popliniň ýitmegi aňsat däl, şonuň üçin matanyň ömri uzak.Popliniň köp görnüşi bolansoň, satyn alnanda saýlamaly köp stil bar.Quakard we egin-eşik çap etmek her dürli stilde bar.Reňkli reňkler we açyk reňkler poplin dokma önümlerini has owadan edýär
  1. Hususlaşdyrmagy goldaýarys we poplin üçin aýratyn dizaýnlarymyz bar
  2. Şeýle hem çalt eltip boljak aksiýamyz bar
  Biziň bahamyz gaty bäsdeşlik edýär

Islemekönümleriň katalogyny alarsyňyzmy?

Iber
//