Organiki mata

  • Köýnek üçin kepillendirilen organiki multfilm çap matasy

    Köýnek üçin kepillendirilen organiki multfilm çap matasy

    Material: 100% pagta galyňlygy: Orta agram bilen üpjün etmegiň görnüşi: Sargyt görnüşi: Tekiz mata ýüplüginiň görnüşi: GARŞY nagyş: Çap edilen stil: Düz ini: 54/55 ”Tehnika: dokalan aýratynlyk: gysylmaga çydamly, organiki ulanylyşy: geýinmek , Egin-eşik, köýnek, çaga we çagalar, uky eşikleri, köýnekler we bluzkalar, SKIRTS dykyzlygy: * Agramy: 75GSM ýüplükleriň sany: * Model belgisi: CSP1720011 Köpçülige degişlidir: aýallar, GYZLAR, Çaga / Çaga reňkleri: Alyjynyň islegi boýunça Dizaýnlar: alyjynyň haýyşy Kepilnama: GOTS / SGS IT hili: T ...

Islemekönümleriň katalogyny alarsyňyzmy?

Iber
//