Kompaniýa habarlary

 • Amerikan halkara Nýu-Yorkork TEXWORLD-a goşulyň

  Amerikan halkara Nýu-Yorkork TEXWORLD-a goşulyň

  Shaoxing City Kahn Co. ABŞ-nyň ykdysadyýeti gaýtadan ...
  Koprak oka
 • Amerikan MAGIC SHOW-a goşuldy

  Amerikan MAGIC SHOW-a goşuldy

  Shaoxing City Kahn Trade Co., ltd 2016-njy ýylyň 14-17-nji awgustynda Amerikanyň MAGIC SHOW-a goşuldy. 1933-nji ýylda esaslandyrylan MAGIC SHOW dünýädäki iň uly hünär geýim sergisi we alyjylar üçin iň ýokary girdeji gazanan geýim sergilerinden biridir we sergä gatnaşyjylar.Sergi köp ...
  Koprak oka
 • Topar gurmak

  Topar gurmak

  Iş basyşyny sazlamak üçin, her kim indiki işe has gowy bagyşlap biler ýaly, işde hyjuw, jogapkärçilik we bagt atmosferasyny dörediň.2021-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda “Shaoxing Kahn Trade Co., Ltd.” “Windel sürüň we ...
  Koprak oka
 • Ualyllyk oturylyşyk

  Ualyllyk oturylyşyk

  Geçmişe ser salanymyzda, miweli we joşgunly;Indi berk, ynamdan we hyjuwdan doly;Geljege sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, janlylykdan we ýokary ahlakdan doly.Kahn kompaniýasynyň çalt üýtgemegine we güýçli ösüşine gowy dünýägaraýyş görkezmek üçin, gowurmany ösdüriň ...
  Koprak oka
 • Senagat we söwda integrasiýasy

  Senagat we söwda integrasiýasy

  Biziň kompaniýamyz pagta, poliester, etrap, çyzyk, Ramin mata we ş.m. dizaýny, ösüşi we öndürilmegi bilen gyzyklanýan hünärmen öndüriji we eksportçydyr.
  Koprak oka

Islemekönümleriň katalogyny alarsyňyzmy?

Iber
//