Pagta Twill

  • Egin-eşik üçin ýöriteleşdirilen pagta egriji mata

    Egin-eşik üçin ýöriteleşdirilen pagta egriji mata

    Organiki pagta çig malyndan ýasalan pagta egriji mata, egin-eşik öndürmek üçin aýrylmaz materiallardan biridir.Ulanylýan 150GSM pagta süýüminde gaty nusgawy agramdyr we olaryň ýumşak duýgusy we oňat ýalpyldawuklygy ulanmak üçin örän amatlydyr.Çagalaryň eşiklerini, aýal köýneklerini ýa-da balaklaryny ýasamak üçin.Adatça egin-eşik ýasamak üçin ulanýan egrilen matanyň ini 147CM.Pagta materialy sebäpli, pagta egrilen matanyň çyglylygy siňdirmegi we howanyň geçirijiligi gaty gowy.Şol bir wagtyň özünde, egrilen pagta mata ýüzü gaty pes, şonuň üçin adatça suw bilen ýuwulýar.Pagta egrilen matalar gysylmaz.Mundan başga-da, egrilen pagtanyň ýönekeý dokalmakdan has ýokary dykyzlygy, ýüplügiň köp sarp edilmegi we oňat eşik garşylygy bar, şonuň üçin adamlar ony gowy görýärler.Egriji dokalýan matalar ýönekeý dokalanlardan has galyň we dokumanyň üç ölçegli dokumasy ýönekeý dokalanlardan has güýçlidir.Has ýokary derejeli görünýär

Islemekönümleriň katalogyny alarsyňyzmy?

Iber
//