Muslin

  • 100% organiki pagta muslin çaga düşek matasy

    100% organiki pagta muslin çaga düşek matasy

    Material: 100% pagta galyňlygy: Orta agram bilen üpjün etmegiň görnüşi: Bir Stockadaky önümleriň görnüşi: Muslin mata ýüplüginiň görnüşi: GARŞY nagyş: SOLIDS stili: Düz giňligi: 140CM Tehnika: dokalan aýratynlyk: Iki ýüzli, organiki, reňkli gan akma ulanylyşy: Örtük, Köýnek, egin-eşik, köýnek, toý, çaga we çagalar, geýimler, uky eşikleri, köýnek we bluzkalar, SKIRTS, egin-eşik, egin-eşik eşikleriniň dykyzlygy: * Agramy: 135GSM ýüplükleriň sany: * Model belgisi: (KNCPP-2025) Çap etmek usuly: Reaktiw sanly / öwrümli / tekiz çap OEM / ODM: omöriteleşdirilen des ...

Islemekönümleriň katalogyny alarsyňyzmy?

Iber
//