Egin-eşik üçin ýöriteleşdirilen pagta egriji mata

Gysga düşündiriş:

Organiki pagta çig malyndan ýasalan pagta egriji mata, egin-eşik öndürmek üçin aýrylmaz materiallardan biridir.Ulanylýan 150GSM pagta süýüminde gaty nusgawy agramdyr we olaryň ýumşak duýgusy we oňat ýalpyldawuklygy ulanmak üçin örän amatlydyr.Çagalaryň eşiklerini, aýal köýneklerini ýa-da balaklaryny ýasamak üçin.Adatça egin-eşik ýasamak üçin ulanýan egrilen matanyň ini 147CM.Pagta materialy sebäpli, pagta egrilen matanyň çyglylygy siňdirmegi we howanyň geçirijiligi gaty gowy.Şol bir wagtyň özünde, egrilen pagta mata ýüzü gaty pes, şonuň üçin adatça suw bilen ýuwulýar.Pagta egrilen matalar gysylmaz.Mundan başga-da, egrilen pagtanyň ýönekeý dokalmakdan has ýokary dykyzlygy, ýüplügiň köp sarp edilmegi we oňat eşik garşylygy bar, şonuň üçin adamlar ony gowy görýärler.Egriji dokalýan matalar ýönekeý dokalanlardan has galyň we dokumanyň üç ölçegli dokumasy ýönekeý dokalanlardan has güýçlidir.Has ýokary derejeli görünýär


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Material: 100% pagta
Galyňlygy: Orta agram
Üpjünçilik görnüşi: Sargyt etmek
Görnüşi: Twill mata
Arnüplük görnüşi: GARAŞAN
Nusga: Çap edildi
Stil: IKI
Giňligi: 57/58 "
Tehnika: dokalan
Aýratynlygy: Anti-statik, anti-UV, gözýaşlara çydamly, gysylmaga çydamly, ýylylyk izolýasiýasy, durnukly, gödek, tegmile garşy, pyçak, gyrma çydamly
Ulanmak: Torba, asma, biri-birine bagly, örtük, perde, köýnek,, an, geýim, öý dokma, köýnek, oýunjak, mebel, içki geýim, toý, duýmak, ýorgan we zyňmak, geýim, senet, SKIRTS

Dykyzlygy: 130 * 70
Agramy: 150gsm
Nüplükleriň sany: 32 * 32
Model belgisi: CPT001
Köpçülige degişlidir: aýallar, GYZLAR, Çaga / Çaga
Önümiň ady: Dokma mata
Ulanylyşy: kirtubka
Açar söz: 100% pagta çap edilen mata
Reňk: Custöriteleşdirilen reňk
Dizaýn: omörite dizaýnlary kabul ediň
Ady: 100% pagta çap matasy
Çap etmek: Reaktiw plastinka ekrany çap etmek matasy
Harydyň ady: Hytaý dokma mata
MOQ: 6 howly
Şahadatnama: Oeko-Tex Standard 100

Gaplamak we eltip bermek

Satyş bölümleri: itemeke-täk zat
Packageeke paketiň ululygy: 15X15X2 sm
Oseeke-täk agramy: 0,192 kg
Paketiň görnüşi: Içindäki turbalar we daşardaky plastik paketler bilen ýa-da müşderileriň haýyşy boýunça rulon gaplamakda

Gurşun wagty:

Mukdary (ölçegler) 1 - 1200 1201 - 3000 3001 - 5000 > 5000
Est.Wagt (günler) 15 18 20 Gepleşik geçirmek

Önümiň parametrleri

Haryt ady Pagta Twill Çap mata
Material 100% pagta
Reňkler jemi 80 reňk omöriteleşdirilen kabul ediň
Gurluşyk 32 * 32
Agram 150GSM
Ini 57/58 "
Ulanylyşy Egin-eşik it Kostýum , köýnek , köýnek
Bazar Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa, ABŞ, Günorta Amerika we ş.m.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Islemekönümleriň katalogyny alarsyňyzmy?

    Iber
    //